© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code, hieraan is een tarief gekoppeld. 

De tarieven kunt u bekijken op:

www.tandartsennet.nl/actueel/tarieven-2013.htmlConsultatie en diagnostiek

Preventieve mondzorg

Vullingen, kronen en bruggen

Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)

Chirurgie

Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

Implantaten (implantologie)

Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)

Beugels (orthodontie)

Nazorg

Diversen

Abonnementen

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)