© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Meer informatie

Nieuws 2

Veel verzekeraars hebben met ingang van het nieuwe jaar hun polissen verandert,
u betaald meer premie, maar u krijgt er minder voor terug.

Er zijn verzekeraars waarbij we de nota niet direct meer kunnen indienen.
Deze verzekeraars stellen te veel eisen waaraan wij niet willen voldoen.
Onze administratie wordt hierdoor veel te druk.
Wij besteden de tijd liever aan zorg voor onze patienten.

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)